Als je op gastouderbureauviakim.nl je e-mail adres hebt achter gelaten, zal dit voor geen andere doeleinden worden gebruikt dan waar de site van gastouderbureauviakim.nl voor bedoeld is:

  • Je zoekt contact omdat je een vraag hebt
  • Je wilt je aanmelden als gastouder
  • Je wilt je kindje aanmelden

Inleiding

Gastouderbureau via Kim (hierna: ‘wij’ en ‘ons’) verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects, en inzenders van het contactformulier.

Kimberley Verhoef is de Functionaris Gegevensbescherming, maar mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen via info(@)gastouderbureauviakim.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gegevens van ouders en kinderen die wij verwerken zijn die, die minimaal nodig zijn om een overeenkomst te sluiten en te kunnen factureren. De gegevens zijn: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, BSN van de ouders. Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en BSN van het/de kind/deren. Adresgegevens, telefoonnummer (vast- en/of mobiel nummer), e-mailadres, IBAN-rekening gegevens en voor welke dagen er opvang nodig is. Deze gegevens verwerken wij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (belasting) en om klantdossiers, afspraken en overeenkomsten actueel te houden. Wij maken gebruik van Portabase, wat speciale software is voor kinderopvang ondernemingen. Wij hebben een Verwerkersovereenkomst met Portabase.

Gegevens van gastouders die wij verwerken zijn die, die minimaal nodig zijn om een overeenkomst te sluiten en te kunnen uitbetalen. De gegevens zijn: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, BSN, Registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang, Adresgegevens, telefoonnummer (vast- en/of mobiel nummer), e-mailadres, IBAN-rekening gegevens en voor welke dagen de gastouder beschikbaar is. Deze gegevens verwerken wij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (belasting) en om dossiers, afspraken en overeenkomsten actueel te houden. Wij maken gebruik van Portabase, wat speciale software is voor kinderopvang ondernemingen. Wij hebben een Verwerkersovereenkomst met Portabase.

Bij het Contactformulier registreren we Voor- en achternaam, e-mailadres, mobiel- en/of vast telefoonnummer en de vraag die gesteld wordt.

Het delen van persoonsgegevens met derden

We delen geen gegevens met derden, anders dan Portabase, het systeem dat wij gebruiken dat speciaal voor kinderopvang ondernemingen is ontwikkeld. Hier hebben wij een verwerkersovereenkomst mee..

Website en websites van derden

Op onze website wordt statistische informatie verzameld. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Er gaan pertinent geen persoonsgegevens naar deze partijen.

Met Google Analytics kijken we naar klikgedrag om zo de website te kunnen verbeteren en effectiever te laten aansluiten op dit gedrag, de behoeften van onze bezoekers van de site.

Facturering en boekhouding

Voor onze facturering maken wij gebruik van Atane software/ Portabase. Zij voldoen aan de AVG. Onze boekhouding wordt gevoerd door Oudshoorn b.v. en voldoen aan de AVG.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de wetgeving (10 jaar).

Cookie statement

Wij gebruiken cookies voor Google Analytics.

Google Analytics houdt gegevens bij: - Het IP-adres (maar hebben we geanonimiseerd, dus niet naar gebruikers te herleiden);- Gegevens over het apparaat en browser dat gebruikt wordt; - Van welke bron bezoekers afkomstig zijn en van welke pagina’s op de site; - Welke pagina’s bezocht zijn hoe lang het gemiddeld verblijf is; - Hoe vaak knoppen en links worden gebruikt.

Cookies kan je altijd verwijderen via je browser. 

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben, verbeteringen weten of iets anders willen melden met betrekking tot onze AVG, neem dan direct contact met ons op.

Mocht je om welke reden dan ook toch een klacht willen indienen over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kan dat op de volgende plaats: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Gastouderbureau via Kim
Ida Hoeve 25
2804 JA, Gouda

Je kunt ook het contactformulier gebruiken:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.